DISCLAIMER

De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Wij (Sanders Transport & Logistics B.V. en gelieerde vennootschappen) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en toegankelijk is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, tengevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van Sanders Transport & Logistics B.V. en/of gelieerde vennootschappen afwijken van de gedrukte/geprinte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

Contact

Stuur ons een bericht en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Not readable? Change text.