Vervoer van Categorie 3 dierlijke bijproducten


Er zijn verschillende wettelijke eisen van toepassing op het vervoer van dierlijke bijproducten. Bedrijven die iets met dierlijke bijproducten doen, zoals transporteren, moeten bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkend of geregistreerd worden. De registratieplicht is ingegeven op basis van de overweging dat niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten een potentiële bron van risico’s zijn voor de volksgezondheid en de dierengezondheid. Sanders Transport & Logistics B.V. is bij de NVWA geregistreerd (registratienummer 218329) als vervoerder van dierlijke bijproducten (Categorie III).

Wat zijn Categorie III / Categorie 3 producten?

Categorie 3 producten zijn producten die onder bepaalde voorwaarden mogen worden gebruikt als grondstof voor diervoeders of als grondstof voor organische meststof of in biogasinstallaties. Voorbeelden zijn koppen van pluimvee, huiden, horens, onderpoten en delen van karkassen. Voor een gedetailleerde definitie van Categorie 3-materiaal, zie artikel 10 van EG-verordening 1069/2009 van 21 oktober 2009.

Aan welke eisen moet worden voldaan bij het vervoer van Categorie 3 producten?

Sanders Transport & Logistics is geregistreerd als vervoerder van Categorie 3 producten bij de NVWA. Op basis van Europese wetgeving moeten alle nodige maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat zendingen van dierlijke bijproducten identificeerbaar zijn. In de praktijk houdt dit in dat tijdens het vervoer op de verpakking of het voertuig een etiket moet worden aangebracht waarop duidelijk de categorie dierlijke bijproducten wordt aangegeven en de volgende woorden zichtbaar en leesbaar zijn afgedrukt: “niet voor menselijk consumptie”. Als vervoerder van dierlijke bijproducten heeft Sanders Transport & Logistics een meldplicht indien er een vermoeden bestaat dat de dierlijke bijproducten worden vervoerd op een onveilige manier of op een manier die niet voldoet aan de vereisten.

Vragen over het vervoer van Categorie 3 dierlijke bijproducten

Sanders Transport & Logistics heeft ervaring met het vervoer van Categorie 3 dierlijke bijproducten. Mocht u vragen hebben over de opslag of het vervoer van Categorie 3 dierlijke bijproducten, neem dan contact met ons op. Wij zijn in detail op de hoogte van de wettelijke vereisten en zijn op basis van onze ervaring als geen ander in staat het vervoer van uw Categorie 3 dierlijke bijproducten te verzorgen, zowel binnen Nederland als naar andere Europese landen.

Contact

Neem contact met ons op voor over of een vrijblijvende offerte voor het vervoer van uw Categorie 3 dierlijke bijproducten. Wij verzorgen uw vervoer binnen Nederland en binnen de Europese Unie.

Contactformulier

info@sanders-transport.nl

Contact

Stuur ons een bericht en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Not readable? Change text.